O spoločnosti myLife

Transparentnosť – inovatívnosť – dlhodobosť

Stabilná nemecká životná poisťovňa

Poisťovňa myLife je nemeckou životnou poisťovňou so sídlom v Göttingene. Výkon jej činnosti podlieha dohľadu Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin).

Jej portfólio tvoria všetky druhy životného poistenia, vrátane tradičného a investičného životného poistenia, poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti a rizikového životného poistenia. Celkový príjem z poistného sa v roku 2018 medziročne zvýšil o 21,2% a dosiahol tak 146 miliónov EUR.

Firemnými hodnotami spoločnosti sú „transparentnosť“, „inovatívnosť“ a „dlhodobosť“, ktorými vytvára nielen osobitú firemnú kultúru pre svojich zamestnancov, ale aj skutočné výhody pre svojich klientov. To je jedným z dôvodov, prečo myLife opakovane získala prestížne ocenenie AMC-Award „Udržateľná orientácia na zákazníka v poisťovníctve“ a bola tiež vyhlásená víťazom German Brand Award.

Poisťovňa myLife je finančne stabilizovanou spoločnosťou, ktorá trvalo presahuje minimálne požiadavky na solventnosť kladené na životné poisťovne.

Ďalšie informácie o poisťovni myLife, rovnako ako jej ročnú správu, nájdete na: https://www.mylife-leben.de/ueber-uns/.