Vážení klienti,

môžete s nami komunikovať tiež elektronicky a všetky dokumenty tak dostávať do Vášho e-mailu. Jediné, čo k tomu potrebujete, je vyplniť náš formulár, podpísať ho a poslať nám ho buď e-mailom, poštou alebo prostredníctvom Vášho poisťovacieho sprostredkovateľa.

Vážení klienti,

dovoľte nám informovať Vás o zmenách týkajúcich sa fondu Templeton Eastern Europe Fund (EUR), ISIN: LU0078277505, ktorý v dôsledku prerušenia činnosti Moskovskej burzy a sankcií uvalených na Ruskú federáciu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine nebol od 28. 2. 2022 oceňovaný a obchodovaný. Od 11. 11. 2022 došlo po zmene jeho štruktúry k obnoveniu obchodovania s týmto fondom. Fond až do odvolania nebude vykonávať akékoľvek ďalšie investície do ruských či bieloruských aktív.

Vaše žiadosti o prevody podielových jednotiek z tohto fondu, ktoré sme obdržali v období, keď  s daným fondom nebolo možné obchodovať, boli realizované k prvému pracovnému dňu roku 2023 (t. j. 2. 1. 2023). Fond zostáva vyradený z našej ponuky a nie je možné do neho vykonávať žiadne nové investície.

Prostriedky investované do fondu Templeton Eastern Europe Fund je možné opäť odkupovať alebo prevádzať do iných fondov v našej ponuke. Na Vašu žiadosť Vám oznámime aktuálnu výšku odkupného alebo hodnotu vytvorenej finančnej rezervy na Vašej poistnej zmluve.

 

 

Otázky a odpovede

Kto je novým poisťovateľom?

Nový poisťovateľ je nemecká poisťovňa myLife Lebensversicherung AG, so sídlom Herzberger Landstraße 25, 37085 Göttingen, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedeným na okresnom súde v Göttingene pod číslom HRB 200265, St. Nr. 20/200/30092.

Poisťovňa myLife je nemeckou životnou poisťovňou so sídlom v Göttingene. Výkon jej činnosti podlieha dohľadu Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin).

Jej portfólio tvoria všetky druhy životného poistenia, vrátane tradičného a investičného životného poistenia, poistenia pre prípad pracovnej neschopnosti a rizikového životného poistenia. Celkový príjem z poistného sa v roku 2018 medziročne zvýšil o 21,2% a dosiahol tak 146 miliónov EUR.

Firemnými hodnotami spoločnosti sú „transparentnosť“, „priekopníctvo“ a „dlhodobosť“, ktorými vytvára nielen špeciálnu pracovnú kultúru pre svojich zamestnancov, ale taktiež skutočné výhody pre zákazníka. To je jeden z dôvodov, prečo myLife opakovane získala prestížnu cenu AMC-Award „Udržateľná orientácia na zákazníka v poisťovníctve“ a bola tiež vyhlásená ako víťaz German Brand Award.

Poisťovňa myLife je finančne stabilnou spoločnosťou, ktorá trvale presahuje minimálne požiadavky na solventnosť kladené na životné poisťovne.

Ďalšie informácie o poisťovni myLife, rovnako ako jej výročnú správu, nájdete na: https://www.mylife-leben.de/ueber-uns/

 

Má poisťovňa myLife pobočku na území Slovenskej republiky?

Poisťovňa myLife nemá na území Slovenskej republiky pobočku, ale bude tu vykonávať svoju činnosť na základe slobody poskytovania služieb na vnútornom trhu v rámci Európskej únie.

Za účelom zaistenia lokálnej správy poistných zmlúv, likvidácie poistných udalostí a vybavovania ostatných nárokov vyplývajúcich z poistenia, uzatvorila poisťovňa myLife zmluvu o outsorcingu s lichtenštajnskou poisťovňou YOUPLUS Assurance AG (predtým Youplus Insurance International Aktiengesellschaft), ktorá na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom svojej pobočky IČO: 52 241 289, so sídlom Mlynské nivy 5, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09.

Poisťovňa YOUPLUS patrí do finančnej skupiny SWISS INSUREVOLUTION PARTNERS. Viac o poisťovni YOUPLUS sa dozviete na www.youplus.sk. Viac o finančnej skupine sa dozviete na https://www.insurevolution.ch/.

Akých poistných zmlúv sa prevod poistného kmeňa týka?

Prevod poistného kmeňa sa týka všetkých poistných zmlúv, uzatvorených poisťovňou Basler Lebenversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočkou pre Slovenskú republiku a to aj ukončených, aj neukončených. Všetky tieto poistné zmluvy spolu s ich právami a povinnosťami prechádzajú na poisťovňu myLife dňa 30.12.2019.

Akých produktov sa prevod poistného kmeňa týka?

Prevod poistného kmeňa sa týka všetkých produktov, dojednávaných poisťovňou Basler Lebenversicherungs-Aktiengesellschaft, teda týchto taríf a produktov:

Tarifa:                Názov produktu

FLS05        EuroInvestRing
FLS07        EuroInvestRing
FLS07        Detský InvestRing
FLS11        InvestRingOptimal
FLS11        InvestRingOptimal junior
FLS13        OptimalInvest
FLS13        OptimalInvestjunior
FLS13        EasyInvest
FLS15        OptimalInvest
FLS15        OptimalInvest junior
FLS17        OptimalInvest
FLS17        OptimalInvestjunior

Čo sa stane s mojou zmluvou?

Poistná zmluva, ktorú ste uzatvorili s poisťovňou Basler, zostáva v platnosti a nie je potrebné, aby ste s prevodom uskutočnili akékoľvek kroky.

Od 30.12.2019 sú všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce prevedené na poisťovňu myLife Lebensversicherung AG a tá sa tak stala novým poistiteľom. Poistné krytie bude naďalej poskytované v takom rozsahu, v akom bolo dojednané vo Vašej zmluve a zostávajú zachované aj všetky ostatné vlastnosti Vašej poistnej zmluvy.

Finančné prostriedky, ktoré boli prostredníctvom Vašej poistnej zmluvy investované, budú prevedené spolu s Vašou poistnou zmluvou a Vaše platby poistného budú investované rovnako ako doteraz.

Zmení sa cena poistenia?

Výška poistného, platobné údaje aj spôsob platenia ostávajú bez zmeny.

Čo sa stane s nárokmi z poistenia?

Ak máte nevybavené nároky z poistenia, vrátane poistných udalostí, ktoré ste ešte neoznámili, môžete si ich nárokovať v poisťovni myLife. Tá zaistí tiež vybavenie už uplatnených nárokov a nahlásených poistných udalostí, vybavovanie neodpovedaných sťažností, neukončených súdnych alebo iných sporov plynúcich z poistných zmlúv, ktoré sú predmetom prevodu a všetkých ostatných záležitostí.

Ako môžete kontaktovať poisťovňu myLife?

Správu poistných zmlúv a vybavovanie nárokov z poistenia bude pre poisťovňu myLife Lebensversicherung AG na území Slovenskej republiky zaisťovať poisťovňa YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 241 289. Poisťovňu myLife tak môžete vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Vášho poistenia kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Ako postupovať, pokiaľ potrebujem nahlásiť poistnú udalosť alebo vykonať zmenu poistnej zmluvy?

Pre nahlásenie poistnej udalosti, zmenu Vašich osobných údajov alebo žiadosť o zmenu poistnej zmluvy môžete využiť formuláre zverejnené na tejto webovej stránke. Pokiaľ žiadny z nich nezodpovedá Vašim potrebám, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Môžete sa taktiež aj naďalej obracať na Vášho finančného poradcu zo spoločnosti OVB. Pokiaľ svojho poradcu v tejto spoločnosti nemáte, kontaktujte nás a my Vám zaistíme kvalitné poradenstvo v potrebnom rozsahu.

Ako si môžem sťažovať?

Pokiaľ nebudete s našimi službami spokojní, môžete podať písomnú sťažnosť na našu kontaktnú adresu, alebo na náš email. Vašu sťažnosť sa budeme snažiť vybaviť do 30 dní. O jej vybavení Vás budeme informovať.

V prípade sporu z poistnej zmluvy životného poistenia medzi spotrebiteľom a poistiteľom, prípadne poisťovacím sprostredkovateľom, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie a to buď:

  • subjektami alternatívneho riešenia sporov
  • spotrebiteľské rozhodcovské konanie
  • mediácia.

K riešeniu sporu sa môžete obrátiť aj na obecné súdy.

Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi?

Vzhľadom k prevodu poistného kmeňa došlo i k zmene prevádzkovateľa Vašich osobných údajov, ktorými je odo dňa prevodu poisťovňa myLife. Pre informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, prosím, kliknite tu.

Čo v prípade, pokiaľ mám ďalšie otázky?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť, či už telefonicky na čísle +421 908 11 88 11 alebo prostredníctvom e-mailu info@mylife-leben.sk, radi Vám pomôžeme.

Kontaktovať nás môžete tiež písomne na kontaktnej adrese tímu klientského servisu myLife v Slovenskej republike:

myLife Lebensversicherung AG,
Nivy Tower
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

 

Ďakujem Vám za dôveru,

Váš tím klientského servisu na Slovensku.

myLife Lebensversicherung AG (Slovakia)

Novinky

Novinky najdete v priložených súboroch.